szkółka drzew i krzewów konieczko

Szkółkarstwo, którym zajmujemy się w naszych Szkółkach, jest działem leśnictwa i ogrodnictwa polegającym na rozmnażaniu roślin i ich uprawie w początkowych fazach rozwoju. Wielopokoleniowe doświadczenie produkcyjne obejmujące krzewy i drzewa ozdobne oraz inne rośliny wieloletnie, pozwoliło nam na wytworzenie wyspecjalizowanych metod hodowli i uprawy roślin. To dzięki niemu produkty trafiające do Waszych ogrodów są zdrowymi i wytrzymałymi sadzonkami.

Szkółkarstwo w Polsce

Polskie szkółkarstwo liczy sobie ponad 200-letnią, udokumentowaną i bardzo interesującą tradycję. Największe szkółki w historii polskiego ogrodnictwa prężnie działały już na początku XIX wieku w Podzamczu, wchodzącym w skład Ordynacji Zamoyskich. Katalog przedstawiający ceny roślin z podzameckich szkółek został wydany w 1815 roku i jest to jeden z pierwszych w Polsce takich cenników, stąd warto o nim wspomnieć. Stanisław Zamoyski od początku funkcjonowania swoich terenów leśnych i rolnych starał się wprowadzać najnowsze metody hodowli zaczerpnięte z zachodu, a konkretnie z ziem angielskich. W folwarkach zaczęły pojawiać się nowoczesne jak na tamte czasy maszyny, a na pastwiskach siano nieznane do tej pory w Polsce rośliny. Do zajmowania się uprawą terenów leśnych i szkółkarskich sprowadzano specjalistów z Austrii i Czech. Od 1812 roku chłopi z okolicznych terenów mogli pobierać nauki w miejscowej szkole, która już wcześniej zajmowała się edukacją podstaw gospodarstwa leśnego. Wspomniany wcześniej katalog drzew i roślin znajdujących się w ogrodzie Podzamczym Zamoyskiego liczył sobie szesnaście stron ze starannie podanymi nazwami łacińskimi roślin, podzielonymi na pięć działów, w tym między innymi “Drzewa i krzewy gruntowe” zawierający 161 gatunków roślin popularnych i rzadkich, dopiero co sprowadzonych do Polski w tamtym okresie. Z pewnością nowości szkółek podzameckich, a także wprowadzane tam najnowsze sposoby upraw wpłynęły bardzo pozytywnie na rozwój polskiego szkółkarstwa w kolejnych latach.

Rodzaje szkółkarstwa

Szkółki możemy podzielić na kilka rodzajów, różniących się od siebie funkcjami, a także sposobami rozmnażania i produkcji opierającymi się o konkretne procedury i techniki dopasowane do poszczególnych szkółek.

Główne rodzaje szkółek występujących w Polsce to:

 • szkółki zajmujące się ogólnodostępną sprzedażą detaliczną
 • zajmujące się sprzedażą hurtową
 • wyspecjalizowane w produkcji poszczególnych gatunków i odmian
 • szkółki leśne, dzięki którym uzupełnia się braki w polskich lasach
 • narodowe, które zajmują się rozmnażaniem i uprawą narodowych roślin
 • szkółki prywatne
szkółka drzew i krzewów konieczko

Szkółki Konieczko

Nasze szkółki to miejsce ukierunkowane na szeroką sprzedaż detaliczną drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych w Polsce oraz na terenie wielu krajów Unii Europejskiej. Od ponad 50 lat doskonalimy autorskie, zaawansowane metody produkcyjne i zajmujemy się rozmnażaniem tysięcy roślin. Posiadamy 4 ha produkcyjnej uprawy doniczkowej oraz 5 ha uprawy w gruncie. W ciągłej sprzedaży udostępniamy Wam ponad 2600 odmian drzew i krzewów, które stale sprzedajemy na naszych punktach handlowych i wysyłkowo za pomocą firm kurierskich, stosując sprawdzone i doskonalone od wielu lat metody pakowania. Oferujemy materiał roślinny najwyższej jakości, rozmnażając zarówno gatunki i odmiany popularne w Polsce, jak i zupełnie nieznane, spotykane wyłącznie w arboretach i ogrodach botanicznych.

Nasz asortyment to nie tylko rodzime i popularne gatunki roślin, ale również:

 • drzewa i krzewy owocowe, w tym stare odmiany rosnące na podkładkach silnie rosnących
 • szeroka gama krzewów iglastych szczepionych na pniu, obejmująca liczne odmiany sosen, świerków i jodeł, w tym odmiany kuliste polecane do skalniaków i uprawy w pojemnikach
 • egzotyczne rośliny pochodzące z całego świata, zimujące w Polsce, np. kryptomerie, metasekwoje, sośnice, araukarie, poncyrie
 • nietypowe i mało znane rośliny owocowe, np. nieszpułki, aronie, jarzęby, jabłonie rajskie
 • drzewa i krzewy o zróżnicowanym pokroju, barwie liści i kwiatów oraz różnych wymaganiach, przeznaczone do każdego typu ogrodu

Nad naszymi uprawami kontrolę sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, której zadaniem jest kontynuacja wieloletniej tradycji ochrony roślin w Polsce, której początki sięgają 1889 roku. Dzięki temu klienci szkółki mają pewność, że materiał przez nas produkowany jest pewny i w pełni spełnia wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Bibliografia:

 • Marczyński, Szczepan (red.) (1999), Szkółkarstwo Polskie 1799-1999, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.: Warszawa,
 • Wybrane zagadnienia szkółkarstwa - Materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu IMPROFARM. Poprawa Produkcji oraz Procesów Zarządzania w Rolnictwie poprzez Transfer Innowacji. Projekt zrealizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci Transfer.

Opracował: Tomasz Bielka