żywotnik zachodni golden brabant
  • tuja wymaga gleby żyznej, świeżej i przepuszczalnej
  • dobra będzie gleba o umiarkowanej wilgotności
  • żywotnik wschodni oraz olbrzymi preferuje gleby lekko kwaśne do obojętnych
  • jeżeli chodzi natomiast o żywotnika zachodniego, najlepiej rośnie on na glebach wapiennych, piaszczysto - gliniastych, ale znosi także słabsze gleby