Strączyn płaskowowocowy

Cladrastis platycarpa
Obecnie brak rośliny w sprzedaży

Cladrastis platycarpa