Głóg wschodni podg. typowy

Crataegus orientalis ssp. orientalis
Obecnie brak rośliny w sprzedaży

Crataegus orientalis ssp. orientalis