Żylistek amurski

Deutzia amurensis
Obecnie brak rośliny w sprzedaży

Deutzia amurensis (Regel)