Śliwa tarnina odm. Institioides

Prunus spinosa ssp. institioides
Obecnie brak rośliny w sprzedaży

Prunus spinosa ssp. institioides