Tereny suche i bardzo słabe gleby

Jest 122 roślin.