Sosna czarna 'Pragense'

Sosna czarna 'Pragense' Pinus nigra 'Pragense'

Obecnie brak rośliny w sprzedaży.

Pinus nigra  'Pragense'

Napisz swoją recenzję

Sosna czarna 'Pragense'

Sosna czarna 'Pragense'

Pinus nigra   'Pragense'