Kryptomeria japońska 'Rasen'

Kryptomeria japońska 'Rasen' Cryptomeria japonica 'Rasen'

Obecnie brak rośliny w sprzedaży.

Cryptomeria japonica 'Rasen'

Napisz swoją recenzję

Kryptomeria japońska 'Rasen'

Kryptomeria japońska 'Rasen'

Cryptomeria japonica 'Rasen'