Korkowiec sachaliński

Phellodendron sachalinense
Obecnie brak rośliny w sprzedaży

Phellodendron sachalinense