Drzewa naszych lasów

Jest 34 roślin.

Gatunki i odmiany znane i występujące naturalnie w Polskich lasach. Tworzą drzewostany ekosystemu leśnego całkowicie naturalne rosnące od wieków i te wprowadzone przez ingerencję człowieka w ten ekosystem. Poszczególne drzewa w tym wykazie mają zastosowanie do zalesień i odnowień leśnych, nasadzeń biocenotycznych oraz rekultywacji biologicznej, zalesiania gruntów zdegradowanych przyrodniczo,...

Gatunki i odmiany znane i występujące naturalnie w Polskich lasach. Tworzą drzewostany ekosystemu leśnego całkowicie naturalne rosnące od wieków i te wprowadzone przez ingerencję człowieka w ten ekosystem. Poszczególne drzewa w tym wykazie mają zastosowanie do zalesień i odnowień leśnych, nasadzeń biocenotycznych oraz rekultywacji biologicznej, zalesiania gruntów zdegradowanych przyrodniczo, gruntów porolnych i innych.

Więcej