Elisma wodna

Elisma wodna Luronium natans

Obecnie brak rośliny w sprzedaży.

Luronium natans


 

Jest to roślina wodna należąca do rodziny żabieńcowatych, jednak jest jedynym przedstawicielem swojego rodzaju. Występuje prawie w całej Europie, ale jest gatunkiem bardzo rzadkim. W Polsce można ją spotkać na Pojezierzu Pomorskim np. w Borach Tucholskich. Od 2001 roku gatunek ten jest w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową, chroniony jest również przez Konwencję Berneńską oraz Dyrektywę Siedliskową. Gatunek objęty jest również ochroną strefową, co oznacza, że ochronie podlega cały zbiornik, w którym roślina występuje. W miejscach, w których występuje tworzy się specjalne strefy ochrony ostoi i stanowisk. W Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jest ujęta jako gatunek narażony na wyginięcie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zanieczyszczenie jezior spowodowane działalnością człowieka.

 

Elisma najchętniej rośnie w jeziorach oligotroficznych o piaszczystym dnie, do głębokości 1 m. Może występować w dwóch formach – wodnej oraz wodno-lądowej. Roślina zakorzenia się na dnie jeziora za pomocą korzeni wyrastających z kłącza. Forma wodna charakteryzuje się występowaniem dwóch rodzajów liści – podwodnych - wąskich, wiotkich, taśmowatych i jasnozielonych, długości do 15 cm, oraz czasem, szczególnie w przypadku roślin płycej rosnących – liści nawodnych, o długich ogonkach oraz okrągłych lub eliptycznych, skórzastych blaszkach unoszących się na powierzchni wody. Kwiaty form wodnych są natomiast zamknięte, pęcherzykowate i niemal przeźroczyste. Forma ta może zakorzeniać się nawet na głębokości do 3 m. Forma wodno-lądowa jest przyziemna i posiada tylko pływające na powierzchni wody skórzaste liście nawodne. Kwiaty tej formy są jednak bardziej efektowne, otwarte, o średnicy około 7cm, białe, lub rzadziej różowo-białe. Niestety forma wodna wykazuje duże podobieństwo do innych roślin np. żabieńca babki wodnej, stąd też pojawiają się trudności w wyznaczaniu terenów ochronnych. 


Napisz swoją recenzję

Elisma wodna

Elisma wodna

Luronium natans   Jest to roślina wodna należąca do rodziny żabieńcowatych, jednak jest jedynym przedstawicielem swojego rodzaju. Występuje prawie w całej Europie, ale jest gatunkiem bardzo rzadkim. W Polsce można ją spotkać na Pojezierzu Pomorskim np. w Borach Tucholskich. Od 2001 roku gatunek ten jest w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową, chroniony jest również przez Konwencję Berneńską oraz Dyrektywę Siedliskową. ...