Sosna górska 'Hvozdany'

Sosna górska 'Hvozdany' Pinus mugo 'Hvozdany'

Obecnie brak rośliny w sprzedaży.

Pinus mugo 'Hvozdany'

Napisz swoją recenzję

Sosna górska 'Hvozdany'

Sosna górska 'Hvozdany'

Pinus mugo 'Hvozdany'