Tereny suche i bardzo słabe gleby

Jest 121 roślin.