Sosna wydmowa  'Frisian Gold'

Sosna wydmowa 'Frisian Gold' Pinus contorta 'Frisian Gold'

Obecnie brak rośliny w sprzedaży.

Pinus contorta 'Frisian Gold'

Napisz swoją recenzję

Sosna wydmowa  'Frisian Gold'

Sosna wydmowa 'Frisian Gold'

Pinus contorta 'Frisian Gold'